Menu

Vlogs

site

TO SITE ΤΟΥ…

  Έκανα ένα vlog που σας λέω…
8 9575 4
11543037_1023945654282121_603321232_o

ZEROLAND ANIMATION TIMELAPSE…

Κάλως ήρθατε σε αυτό το νέο vlog…
7 1055 2
56

ΓΙΑΤΙ ΑΡΓΕΙ ΤΟ…

Μα γιατι αργει αυτο το zeroland… Ολα…
2 2970 0
adve

ΔΙΣΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΟΥΧΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ! (Vlog…

ΣΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΒΛΟΓΚ ΣΑΣ ΜΙΛΑΩ ΓΙΑ…
2 712 0
αντωνης

Η ΚΑΜΕΡΑ ΨΗΛΩΣΕ!…

Σε αυτο το vlog η κάμερα ψήλωσε?…
1 2028 0
mesquirrel

Αντώνης ο Χορευταράς!…

Ένα παλιό βίντεο που ξέθαψα απο ένα…
1 754 0
candy

Δοκιμάζοντας νέα Candy!…

Άλλο ένα βίντεο που δοκιμάζω candies! 😀…
1 759 0
doro_aftodioikisi-620x320

Το δωράκι! (Vlog…

Ξυπνησα και μου ηρθε ενα δωρακι! Δειτε…
1 943 0
fridays

Fridays Μιάμ Μιάμ…

FrIdays και τα μυαλα στα καγκελα! Αντώνης…
1 599 0
”ÙÈ„ÏȸÙıÔ ·¸ ÙÁ »‹ÛÔ Ôı  ‚ÒflÛÍÂÙ·È Û ÍÔÌÙÈÌfi ·¸ÛÙ·ÛÁ ·¸ Ù· ÎÈÏ‹ÌÈ· ÙÁÚ  ·‚‹Î·Ú Í·È ÙÁÚ  ÂÒ·Ï˘ÙfiÚ, Ï›Û˘ Ù˘Ì ÔÔfl˘Ì ÂÓıÁÒÂÙÔ˝ÌÙ·È Ù· ÎÔfl· ÙÁÚ „Ò·ÏÏfiÚ Í·È Ù·˜˝ÎÔ· ÛÍ‹ˆÁ, Ôı ÏÂÙ·ˆ›ÒÔıÌ ÙÔıÚ ÌÙ¸ÈÔıÚ Í·È ÙÔıÚ ÂÈÛÍ›ÙÂÚ, ÛÙÔ ÌÁÛfl, –›ÏÙÁ 30 …ÔıÎflÔı 2009. ‘ÁÌ ·ÔÍ·ÎÔ˝Ì "ÛÏ·Ò·„‰›ÌÈÔ ÌÁÛfl" Í·È ¸˜È ‹‰ÈÍ·. ‘· ÎÔ˝ÛÈ· ‰‹ÛÁ ÙÁÚ ·¸ Ë·ÛflÙÈÍÔ ½ÍÔ, Ï·˝ÒÁ ½ÍÁ Í·È Ï·Í‰ÔÌflÙÈÍÔ ›Î·ÙÔ, ÔÈ ÛÏ·Ò·„‰›ÌÈÔÈ Í¸ÒˆÔÈ, ÔÈ ˜ÒıÛ›Ú ·ÏÏÔı‰È›Ú, Ù· „Ò·ˆÈÍ‹ ˜˘ÒÈ‹ Ï ٷ ·Ò·‰ÔÛÈ·Í‹ ›ÙÒÈÌ· ÛflÙÈ· Í·È ÙÈÚ Í·Ù‹ˆıÙÂÚ ·ıΛÚ, Á ÏıÒ˘‰È‹ ·¸ ËıÏ‹ÒÈ Ôı Û' ·ÍÔÎÔıËÂfl Û ͋Ë ÛÔı ‚fiÏ·, ¸Î· Û ͋ÌÔıÌ Ì' ·Ì·Ò˘Ùț۷È, ·Ì ÙÂÎÈÍ‹ Ô Âfl„ÂÈÔÚ ·Ò‹‰ÂÈÛÔÚ ‚ÒflÛÍÂÙ·È Û' ·ıÙfi ÙÁ "„˘ÌÈ‹" ÙÔı ‚ÔÒÂflÔı ¡È„·flÔı.

Προς Θάσο μεριά…

Στο καραβι προς την Θασο! Αντώνης Χαλκιάς…
1 597 0
Page 3 of 41234

ΠΡΟΣΟΧΗ

Λόγω αλλαγής των server μας ενδέχεται αυτό το Σαββατοκύρριακο όλες οι ψηφιακές υπηρεσίες της Creativity (ιστοσελίδες, email) να μην λειτουργούν πλήρως. Ευχαριστούμε για την κατανόηση.

Facebook

Instagram

ΠΟΣΟΙ ΕΙΣΤΕ ΜΕΣΑ;;;

Users: 1 Guest

Πρόσφατα σχόλια!

Για να δείτε όλα τα βίντεο του σκίουρου